ณัฐมอเตอร์เซลส์ อุดรธานี

ABOUT US เกี่ยวกับเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐมอเตอร์เซลส์ เริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อ 5 ตุลาคม 2544 และได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนฮอนด้าเมื่อเดือน มิถุนายน2548 จากนั้นได้ขยายจำนวนสาขา จนในปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 21 สาขา โดยเน้นภาพลักษณ์ที่ทันสมัย และเป็นโชว์รูมติดแอร์ เพื่อบอกถึงมาตรฐานที่สูงกว่าคู่แข่ง ครอบคลุมเกือบทุกอำเภอของจังหวัดอุดรธานี และ หนองคาย

ชื่อย่อ สาขา เบอร์โทรศัพท์ มือถือ
N1 สามแยกอาชีวะ 042-212511 08-6458-2501
N2 บ้านห้วย 042-212835 08-6458-2502
N3 บ้านผือ 042-282888 08-6458-2503
N4 หนองวัวซอ 042-285636 08-6458-2504
N5 ท่าบ่อ 042-431919 08-6458-2505
N6 อำเภอเพ็ญ 042-279275 08-6458-2506
N7 หนองคาย 042-465433 08-6458-2507
N8 ยูดี ทาวน์ 042-342934 08-6458-2508
N9 โพนพิสัย 042-472133 08-6458-2509
N10 กุมภวาปี 042-334434 08-6458-2510
N11 กรมหลวงประจักษ์ 042-211653 08-6458-2511
N12 โนนสะอาด 042-392636 08-6458-2512
N13 น้ำสวย 042-419292 08-8557-4673
N14 สังคม 042-441589 08-8557-4674
N15 ศรีเชียงใหม่ 042-451963 08-8557-4675
N16 วังสามหมอ 042-387313 08-8557-4676
N17 น้ำโสม 042-287423 08-8557-4677
N18 โนนสูง 042-295332 08-8557-4678
N19 สร้างคอม - 08-5608-7219